Regulamin

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO

Domki Nad Morzem „PRZYSTAŃ SARBINOWO”

ul. Wrzosowa 40, 76-034 Sarbinowo

Serdecznie witamy w naszym ośrodku „Przystań Sarbinowo”. 

Mamy nadzieję, że za pomocą nn. Regulaminu uda nam się zapewnić Państwu sprawną organizację pobytu w naszym ośrodku oraz pełne zadowolenie. 

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji pobytu w naszym ośrodku. 
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. 
 3. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy pomiędzy naszym ośrodkiem a Klientem na warunkach określonych w nn. Regulaminie oraz cenniku.
 4. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 30% ceny za pobyt. 
 5. Wpłaty należy dokonać w ciągu 2 dni od rezerwacji wstępnej (telefonicznej lub e-mailowej) na wskazany poniżej nr konta. 
  Nr konta: 02 1240 1170 1111 0000 8838 8176
 6. W tytule przelewu prosimy podać dane zgodnie z poniższym:
  imię i nazwisko, termin rezerwacji oraz ilość osób. 
 7. W momencie wpłacenia zadatku (dokonania rezerwacji) umowę najmu uważa się za zawartą. W przypadku niewpłacenia zadatku, rezerwacja jest anulowana.
 8. Pozostałą część kwoty za pobyt wraz z opłatą klimatyczną należy uregulować gotówką w dniu przyjazdu przed zakwaterowaniem. 
 9. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300,00 zł na poczet zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia sprzętu będącego na wyposażeniu naszego ośrodka.
 10. W razie rezygnacji z pobytu, zadatek za rezerwację nie podlega zwrotowi.
 11. W przypadku skrócenia pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.
 12. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. 
 13. Przekazanie domku i oddanie domku (zdanie kluczy) odbywa się w obecności personelu ośrodka. Podczas meldowania przekazane zostaną informacje o wyposażeniu domków wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego pomieszczeń i wyposażenia.
 14. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy. 
 15. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel ośrodka, które przeznaczone będą na pokrycie kosztów naprawy uszkodzenia lub zakupu zagubionych rzeczy. 
 16. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania, prosimy zgłaszać niezwłocznie personelowi ośrodka lub pod wskazany numer telefonu. Zabrania się podejmowania samodzielnej naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu ośrodka. W domkach obowiązuje zakaz przestawiania mebli. 
 17. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz świeczek. Zakaz palenia obowiązuje również na terenie placu zabaw.
 18. W domkach obowiązuje całkowity zakaz smażenia ryb. 
 19. W domkach obowiązuje całkowity zakaz używania jakichkolwiek przyrządów lub sprzętu zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących na wyposażeniu domków, np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych itp. 
 20. Zabrania się wnoszenia do domków łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 21. Przebywanie osób trzecich w domkach i na terenie ośrodka jest zabronione, z infrastruktury ośrodka mogą korzystać tylko zameldowani Goście. 
 22. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i środki pieniężne oraz wszelkie inne rzeczy należące do Wynajmujących.
 23. Ośrodek udostępnia Gościom bezpłatny parking (do każdego domku przypisane jest jedno miejsce parkingowe wskazane przez personel ośrodka) ale nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, kradzieże i straty. 
 24. Grillowanie możliwe jest tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu.
 25. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw tylko pod nadzorem osób dorosłych.
 26. Na terenie ośrodka nie można grać w piłkę.
 27. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 07:00. 
 28. W przypadku nieprzestrzegania nn. Regulaminu i zakłócenia spokoju, personel ośrodka ma prawo zażądać bezzwłocznego opuszczenia obiektu bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych opłat za pobyt i wszelkich odszkodowań. 
 29. Prosimy o niewrzucanie do muszli klozetowej innych rzeczy niż papier toaletowy.
 30. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody, bądź braku sygnału TV lub Wi-Fi itp. 
 31. Istnieje możliwość przyjazdu do ośrodka ze zwierzęciem domowym.                O pobycie pupila prosimy poinformować przy rezerwacji wstępnej. Wynajmujący ponoszą odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wyrządzone przez ich pupili. Zabrania się kąpania zwierząt pod prysznicem. 
 32. Prosimy o pozostawienie porządku w domkach. W przypadku nie posprzątania domku przed wyjazdem będzie pobierana opłata w kwocie 100,00 zł.
 33. Na prośbę Klienta, ośrodek wystawia fakturę VAT i przesyła ją w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta e-mail. W przypadku tym, prosimy o informację w momencie wstępnej rezerwacji wraz z danymi do faktury. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie podatku VAT nie będzie możliwe „przepisanie” paragonu fiskalnego na fakturę VAT. 
 34. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez kierownictwo ośrodka i obowiązuje od dnia 27.06.2020r. 

Uwaga:

JEŻELI WYNAJMUJĄCY NIE ZGŁOSI SIĘ W OŚRODKU W UMÓWIONYM DNIU I NIE UREGULUJE NALEŻNOŚCI DO GODZINY 18:00, REZERWACJĘ UZNAJE SIĘ ZA NIEBYŁĄ!